Åndedrættet er nøglen til et friere liv

En nøgle, som kan åbne dig til en stærk og sund krop og til et liv i uendelig frihed, glæde og indre ro
En nøgle, som kan åbne dig til en stærk og sund krop og til et liv i uendelig frihed, glæde og indre ro

Træk vejret . . .
- og få din frihed tilbage 

Der var engang, da dit åndedræt var frit, let og flydende. Du var blød i din krop og i harmoni med dig selv. Du trak vejret rytmisk og roligt, som en bølge på stranden rullede dine åndedrag frem og tilbage uden ophør. Du var helt blød og afspændt i kroppen og du trak vejret uden at anstrenge dig.  

Kan du mon huske det? 

Tiden hvor du som baby endnu var næsten upåvirket af verden omkring dig?

Nu er du voksen og din måde at leve på har sat sine spor i dit vejrtrækningsmønster. Du trækker vejret - du lever! - men hvordan lever du ? Du kan finde svaret ved at blive bevidst om dit åndedræt.

Det mest almindelige er, at vi gennem livet har reduceret vores åndedræt på forskellige måder. Under vores opvækst har vi i situationer haft brug for at beskytte os selv, hvis vi blev bange eller oplevede noget skræmmende eller utrygt. På forskelllige måder har mange af os mistet evnen til det naturlige og helbredende åndedræt.

Hvis vi gennem livet fortsætter med at holde vejret for ikke at mærke eller rumme følelsesmæssig stress, kan vi let lande i et dårligt åndedrætsmønster med en hæmmet og ufri vejrtrækning. 

En begrænset og ufri vejrtrækning er medskaber til et begrænset og ufrit liv !!!

Tag en dyb indånding - og start med at træn din vejrtrækning bevidst!  - Du vil kunne mærke en forskel allerede imorgen......

"Giv dig selv dit livs bedste gave

og find tilbage til din frihed ved at 

blive bevidst om din vejrtrækning"

Åndedrættet
- hvorfor er det så vigtigt 

Det er luftens ilt, der gør dig til et levende menneske. På bare én dag trækker du vejret ca. 20.000 gange og du får omkring 10.000 liter luft ind i lungerne. Åndedrættet er styret af det autonome nervesystem, hvilket betyder at det er uden for viljens kontrol. Det er blodets behov for ilt der afgør hvornår og hvordan vi trækker vejret. Via blodet transporteres ilten ud til cellerne hvor den skal anvendes ved cellernes respiration. Det er den proces der gør at ilten danner energi gennem en forbrænding af føden. Ved denne proces dannes der desuden kuldioxid og affaldsstoffer, som skal pumpes ud af kroppen. Omkring 70 % af kroppens affaldsstoffer forlader os gennem udåndingen. Ca. 10 % forlader kroppen igennem afføring og urin, og omkring 20 % fordamper gennem huden.

Hvis åndedrættet er begrænset, går afgiftning af kroppen langsommere, hvilket betyder at nyrer og lever, kommer på overarbejde. Din krop vil blive belastet og dermed i ubalance. 

Du kan heldigvis forholdsvist let gøre noget for dig selv og din sundhed ved dagligt at blive bevidst om dit vejrtrækningsmønster.

Stress og Åndedrættet

Stress påvirker åndedrættet, men det modsatte gælder også!
Gennem en bevidst vejrtrækning kan du påvirke stress symptomer og dæmpe deres psykiske skadesvirkninger. 

Efter få uger vil du kunne mærke væsentlig forskel. Effekten øges, for hver dag der går hvis du træner og fastholder et sundt vejrtrækningsmønster.

Har du symptomer som : 
hovedpine, træthed, "hjernetåge", bekymringer, dårligt selvværd, angst , indre uro, tristhed, løber du i hamsterhjulet, og alt andet som følger med stress - så tag en dyb indånding og kom med til bevidst vejrtrækning.


Fordele ved at trække vejret bevidst

Når du trækker vejret bevidst påvirker du din krop meget positivt. Jo bedre vi ilter cellerne i vores krop desto bedre får vi det.

1.  Dit immunsystem bliver bedre,

2.  Din fordøjelse og dit kredsløb forbedres 

3.  Din livskvalitet øges.

4. Du sover bedre om natten

5. Du får mere energi

6. Du finder ro og bedre koncentration

7. Du slipper stress og angst

8.. Du slipper Smerter og spændinger i kroppen 

9. Din krop og sind kommer i bedre balance

10.Du kommer hjem til dig selv og får din frihed tilbage 

‏‏‎